Vi närmar oss Dals - Långed där lyftet upp genom slussarna är högst i hela kanalen.