De här små stugarna är slussvaktens vistelse när inga båtar kommer, men det är sällsynt trafiken är intensiv.