Öppna sjön igen. Då ökar skepparen farten något, men båten gör som mest knappt 10 knop.