Den historiska staden

Ofta bessöker vi Kalmar som är Birgittas födelsestad. Kalmar är en i högsta grad historiskt betydelsefull stad. Dess strategiska läge med det 800 årigs slottet var under medeltid och århundrade framåt en urstark försvarsanläggning för det på den tiden krigiska Sverige. Genom detta kom benämningen Kalmar Nyckel, en nyckel som bestod av försvarsanläggningen Kalmar. En omfattande renovering och förändring skedde av slottet under 1500 talet främst av Gustav Vasas söner Erik den fjortonde och Johan den tredje.

Under Kalmarunionen 1397 - 1523 förekom stora oroligheter. Unionen bestod av de tre nordiska länderna Danmark Sverige och Norge. Den danska drottningen Margareta var överhuvud och styrde unionen. I Sverige tillsatte hon en kung; Erik av Pommern som genom sitt fogdevälde retade bönderna till uppror det s.k. Engelbrektuproret. Man lyckades störta den inpopuläre Erik och Margareta tillsatte en ny kung att styra Sverige Albrekt av Mecklenburg. Engelbrekt blev vid en vistelse på Mälaren förädiskt mördad.

I Vasaupproret spelade Kalmar en likvärdig roll med Stockholm. Vasaupprorets tändande gnista var Stockholms blodbad 1520 då 80 adelsmän och deras tjänare avrättades av den danska kungen Kristian den andre, mera känd som Kristian Tyrann. Gustav Eriksson Vasa sedermera Gustav Vasa begav sig till Dalarna för att likt Engelbrekt tidigare med en bondearmé slå tillbaka danskarna. Hans brandtal i Mora möttes dock av misstro och Gustav begav sig västerut för att fly till Norge. Emellertid fick man besked om att Guatavs ord var sanna och två snabba skidlöpare sändes efter honom och han upphanns i Sälen. Därav Vasaloppet som går i andra riktningen med start i Sälen och  mål i Mora. Man tågade mot Stockholm och intog staden. När två veckor senare aven Kalmar föll främst genom en lånad flotta från Hansastaden Lybeck var danskarna på flykt och Sverige ett fritt land. Kalmarunionen avvecklades 1523, samma år som Gustav Vasa den 6 juni 1523 valdes till kung av Sverige. Av detta har vi vår nationaldag.

En kyrka som spalat en stor roll i de krig Sverige utkämpat är Kläckeberga kyrka. Dess murade väggar är enorma och har vid flera tillfällen tjänat som ett blockhus. Kyrkan var under denna tid omgärdat av vattengravar. Ett stort slag utkämpades här under den s.k. Dackefejden då upproriska bönder som slagit läger vid kyrkan överraskades av Gustav Vasas knektar. Även under Engelbrektupproret utkämpades  ett blodigt slag vid Kläckeberga kyrka. Under det s.k. Kalmarkriget 1611 brändes kyrkan delvis ned av danskarna.

Mycket mer finns att säga om historiestaden Kalmar. Det är en intressant läsning som jag gärna rekommenderar. Se gärna bildspelet. Text, filmer och bilder Olle Wik

Filmer Klicka: Över Kalmarsund i blåst och dimma.

                      Sundbåten anländer till Kalmar.

                      Fin rastplats.

Se även vad som väntade vid hemkomsten till Krushagen: Ved, ved och åter ved. Visst är det en skön värme, därför kopletterar vi värmen i Krushagen med ved. Klicka här för film!