Studera filmen ovan. Professor Olle Finndal redovisar utvecklingen av äldre människors kunskaper i internet och datorhantering. Den visar inget bra resultat.Pensionärsorganisationerna påpekar ständigt behovet av utbildning till sina medlemmar i internet, men gör de tillräckligt mycket åt det?

För att bedriva en god utbildning krävs tillgång till datorer, lokal med goda möjligheter att ta sig dit, och eftersom kurserna ofta innebär heldagar krävs goda möjligheter till närliggande matservering, och naturligtvis god uppkopplimg till internet, helst  genom fiber. När dessa absoluta krav för en god utveckling av kunskap i den digitala världen inte är tillfyllest blir också utbildningen därefter. Mycket prat men lite handling är hittills utmärkande. Då kan man knappast påstå att man varit framgångsrik.I statistik som exempelvis PRO själv tagit fram räknade man 2013 att 25% av dess 400000 medlemmar; alltså 100000 inte kunda hantera internet. Förvisso ha siffrorna förbättras något lite, men det beror på generationsväxlingar och ingen nämnvärd förbättring av utbildning. Pensionärsföreningarnas lovvärda insats för bibehållande ab kontanter har hittills visat klent resultat. Regeringen rår inte på bankerna och då får man söka en annan väg och det är utbildninmg i digitala tjänster, vilket hittills ej varit till fylles. Långt därifrån. Prata mindre handla mer!

Olle Wik