6 Vasaloppet och 6 juni.

15. feb, 2018

Kalmar Slott var under Vasatiden en viktig fästning. Slottet föll emellertid för Gustav Vasas upprorsarme 1521 bland annat med hjälp av Hansastaden Lybecks flotta.

14. feb, 2018

Under sin flykt undan de danska knekterna sökte Gustav skydd i bland annat Ornässtugan. Foto Olle Wik.

14. feb, 2018

Kalmarunionen

Varför Vasaloppet, varför är 6 juni Sveriges nationaldag?

En gång för länge sedan fanns en kung i Sverige som valdes till denna fina titelsom på den tiden var rikets överhuvud och dess mäktigaste person. Den kung detta avsnitt handlar om var Gustav Eriksson av ätten Vasa. Han fick därav det namn han är mest känd som, nämligen Gustav Vasa, med benämningen Gustav den förste. Varför valdes han till kung? Det är en lång berättelse, men den är rysligt spännande så häng med.

Kalmarunionen varade från år 1319 till 1513 och var en union av de tre nordiska länderna Danmark, Sverige och Norge. Överhuvud var Danmark som tillsatte ett kungligt överhuvud för de tre unionsländerna. Mest känd är Unionsdrottningen Margareta. En konung under henne tillsattes i Sverige och han k allades "Erik av Pommern". Denne ansågs av de svenska bönderna som oduglig och var mest känd för att genom hårhänta fogdar driva in omänskliga skatter De uppretade bönderna gjorde uppror under ledning av bergsmannen Engelbrekt Ebgelbrektsson. Detta uppror varade mellan1434 till1436 och ledde till framgång och Erik av Pommern avsattes och fogdeförtrycket lindrades men inte tillräckligt. Dessutom tillsattes en oduglig kung med namnet Albrekt av Mecklenburg. Missnöjettog med åren fart igen och när en ny kung med namn Kristian den andre skulle vigas till unionskung skedde det som deffinitivt ändade vänskapsbanden om de eventuellt fanns på deb tiden.

Belägring av Stockholm.

Den nye kungen i Danmark Kristian den andre var djupt missnöjd med att Kalmarunionen år 1513 blivit upplöst och gjorde gällande att han var den rättmätige kungen även över Sverige.

Danskarna inledde en belägring av Stockhokm 1520, men denna misslyckades och motståndet under ledning av den starka kvinnan Kristina Gyllenstjerna gjorde att den danska belägringen misslyckades..

Stockholms blodbad.

Kristian gav sig inte, han var besatt av att återupprätta Kalmarunionen och därmed bli kung även över Sverige. Förädist bjöd hsn in ett stort antal människor främst från adeln för att övervaka hans kröning till unionakung och därmed svensk konung.

Efter köningenens slut som skett med ett stort antal starka drycker gick man omtumlande till sängs. Det var då Kristian gjorde det förräderi som gett honom det föga tilltalande namnetKristian Tyrann. När de mer eller mindre berusade svenska gästerna gått till sängs natten till den 7 november bröt på Kristians order danska knektar in i de sovande och berusade svenskarnas rum oc de blev arresterade med motiveringen att de begått högförräderi. Under dagarna 7 till 9 novemberi 1520 ställdes de fängslade inför en summarisk rättegång och samtliga även tjänare dömdes till döden för högföräderi. Under dessa dagar mördades över 100 adelsmän genom halshuggning och deras tjänare genom hängning som ansågs som en mindre årofylld död.

Gustav Erikkson Vasa.

Även Gustav Eriksson hade inbjudits till Kristian invigning, men Gustav hade anat oro. En av de mördade var hans far som inte varit lika vaksam mot Kristians förräderi.

Guatav förstod att han var efterspanad av de danska trupperna och i sin förtvivlan begav hab sig på flykt. Gustav hade tidigare känt till det s.k. Engelbrektsupproret som hade startat i Dalarna. Det var väl känt att dalkarlarnas ovilja att kuvas var stort. Han begav sig på skidor mot Mora,

Vid ankomsten till Mora samlade Gustav ihop en storskara åhörare och höll ett brandtal, varmed han bad dalkarlarna liksom Engelbrekt gjort tidigare att resa sig mot det danska förtrycket. Men dalkarlarna tvekade, deras fruktan för de danska pilarna och svärden var stor. Bitter förstod Gustav att han misslyckat och gav sig besviken iväg mot den norska gränsen för att söka skydd i Norge.

Emellertid infann sig strax efter att Gustav lämnat Mora en man som kunde bekräfta att blodbadet i Stockholm ägt rum. Efter en kort stunds betänketid förstod man att Gustav hade haft rätt, varvid två snabba skidlöpare sändes iväg för att hinna upp honom. Detta skedde vid Sälen strax före norska gränsen och är upprinnelsen till Vasaloppet som går i Sverige varje år i första söndagen i mars, må vara i omvänd ordning mot detGustav körde,

Dalkarlarna reser sig och marscherar mot Stockholm.

En stor skara primitivt beväpnade dalkarlar var nu på väg mot Stockholm och varefter marschen fortgick anslöt sig alltmer uppretade  män, till slut uppgick de till flera tusen. Danskarna som hört talas om bondearmen pratade hånfullt om en samling bönder beväpnade med högafflar. De pratade om ett mycket hett mottagande långt innan bondehären nått Stockholm.

Stegeborg faller.

Nu hände något som ingen väntat dig och snabbt ändrade danskarnas hån mot den svenska bondehären till fruktan.

Stegeborg s fästning ligger i Söderköping och ansågas på den tiden vara ointagligt. Fästningen ansågs med dess läge 150 kilometer söder om Stockholm vara en port till infarten mot Stockholm. Att fästningen föll för Gustavs bondearmé torde berott på att dessbefälhavare Berrend von Melen inte hade några lojalitetskänslor för den danska ockupationen. Vägen mot huvudstaden var öppen och Stockholm intogs på vintern 1521. Gustav hade dessförinnan kontaktat Lybeck och försäkrat sig om deras stöd med krigsfartyg från den mäktiga Hansastaden. !521 valdes Gustav till Riksföreståndare och den 6 juni 1523 valdes han till kung i Sverige. Valet skedde i  Strängnäs domkyrka och den 6 juni har efter detta kungaval blivit Sveries nationaldag.Bondearmén under ledning av Gustav hade i och med Stockholms fall och en vecka senare den viktiga staden Kalmar, Sveriges starka befästning i Östersjön, drivit ut danskarna och i och med det satt punkt för Kalmarunionen. Efter detta har Den 6 juni blivit Sveriges nationladag.

Gustav Vasa som kung.

Gustav Vasa eller Gustav den förste var Sveriges regent 1523 till 1560. Han bedömdes även för att vara på den tiden en mycket hårdför kung och tålde inga motsägningar. Två allvarliga uppror skedde mot honom under hans tid som regent. Det ena var det så kallade "Klockupproret" då Gustav för att lösa landets stora skuld till Lybeck för deras insats med sin flotta under upproret skulle ha ersättning för detta. Gustav som aldrig var någon vän till den katolska kyrkan bestämde att alla kyrkor med mer än en klocka som var i koppar skulle smältas ner och användas som pengar för att betala Lybeck. De protester som skedde mot detta slogs resolut ner.

Det andra upproret som var betydligt allvarligare akedde på initiativ av en småländsk bonde vid namn Nils Dacke. Den s.k. Dackefejden höll på att störta Gustav Vasa och slogs med stora förluster ned. Därefter fick Gustav en tankeställare och aktade sig därefter att reta bönderna.

Gustav Vasas söner.

Gustav Vasa  hade tre söner som blev kungar; Erik, Johan och Karl.

Om dessa kanske jag återkommer, men redan nu kan det sägas om dessa att Erik med kunganamnet Erik den fjortonde var mentalt störd och avsattes av brodern Johan med kunganamnet Johan den tredje. Denne stod under inflytande av sin starka gemål, den polska prinsessan Katarina Jagelonika. Den tredje sonen med kunganamnet Kart den nionde var liksom Guatav en hårdför man som bland annat gjorde sig skyldig till en av historiens värsta justitsiemord då han lät avrätta ett stort antal adelsmän och deras tjänare. Detta skedde år 1600 och har gått till historien som "Linköpings Blodbad. Orsaken till detta är lång som jag kanske återkommer till.

Karl den nionde grundade bland annat min födelsstad Karlstad och står staty vid stadens Residenstorg. Men det var av andra orsaker än övergreppet i Linköping som skedde efter slaget vid Stång Bro. Mer om detta senare.