15. feb, 2018

Bild

Kalmar Slott var under Vasatiden en viktig fästning. Slottet föll emellertid för Gustav Vasas upprorsarme 1521 bland annat med hjälp av Hansastaden Lybecks flotta.