Höghastighetståg? Nej tack.

25. apr, 2017

Bilden visar ett s.k. maglevtåg. Hastigheten kan bli så hög som uppåt 500 km/h. Något för Sverige? Absolut inte! Orsak: Kostnad minst 250 miljarder för ett järnvägsnät täckande endast våra tre största städer samt orter emellan dessa. Men övriga Svealand och hela Norrland får de inte vara med. Jodå, med betalningen, inget annat. Vad handlar det om? Bristande omdöme, brist på ekonomiskt ansvar, förhävelse i storhetspsykos och allmän dumhet. Samt djup okunnighet i matematik.

25. apr, 2017

För ett halvt år sedan presenterade Infrastrukturminister Anna Johansson ett förslag om att anlägga höghastighetsjärnväg på sträckorna västra stambanan (Stockholm-Göteborg) samt Stockholm Malmö. Den totala kostnaden beräknades till 250 miljarder. Förslaget saknar motstycke i dumhet för att inte säga vanvett. Behöver Sverige en sådan järnväg? Svaret kan inte bli annat än nej. Dessa tåg beräknas få en hastighet 300-350 km/h. I dag gör tågen redan på dessa järnvägar 250 km/h. Kan man påräkna fler sådana här järnvägar i Sverige? Knappast, det finns inte reseunderlag till fler orter är våra tre största städer. Ett jippo för storstadseliten med andra ord.

250 miljarder! Vart skall Sverige ta dessa pengar ifrån? Svaret kan inte bli annat än två alternativ; antingen dra ned på sjukvård, äldrevård, polis och rättväsen, skolor och säkert än mer. Det andra alternativet som inte är bättre är att låna pengar för det finns inga statsfinanser som räcker till. "Den som är satt i skuld är inte fri". Så är det. Sverige har en av EU:s lägsta skuldsättningar 30% av BNP. Låt oss med stolthet behålla dessa goda finanser, och äventyra dem inte genom ett komplett galet projekt! En skuld skall betalas med ränta. Vi skall inte förhäva oss i någon storhetspsykos, vi skall leva efter våra tillgångar.

Vi har inga goda minnen av tidigare statliga utredningar. Exempelvis tunnel genom Hallandsåsen kostade 11 miljarder, det var tio gånger mer än första beräkningen. Erfarenheten förskräcker.

Förespråkarna för en utbyggnad till höghastighetsräls tar gärna Japan som exempel. Där kanske det behövs snabba transporter. Japan har 120 miljoner invånare som bor på en mindre yta än Sveriges. Sverige har 10 miljoner och är Europas fjärde land till ytan, och ett av världens mest glesbefolkade länder Ett genomförande av höghastighetståg kommer aldrig någonsin att betalas i sig själv. Alla får betala för att ett fåtal storstadsbor skall åka fort på en svindyr järnväg. Nej tack; det parti som förordar detta vanvett kommer inte få min röst vid nästa års val. Hoppas att många har samma tanke. Följande partier har sagt nej till utbyggnad av höghastighets tåg: Moderata samlingspartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna har gått från övertygelse till tveksamhet. Kanske även de kommer till sans och besinning. Låt oss hoppas det!

Klicka här och begrunda!  

Klicka här för att se höghastighetståg bl.a. Maglevtåg.