25. apr, 2017

Bild

Bilden visar ett s.k. maglevtåg. Hastigheten kan bli så hög som uppåt 500 km/h. Något för Sverige? Absolut inte! Orsak: Kostnad minst 250 miljarder för ett järnvägsnät täckande endast våra tre största städer samt orter emellan dessa. Men övriga Svealand och hela Norrland får de inte vara med. Jodå, med betalningen, inget annat. Vad handlar det om? Bristande omdöme, brist på ekonomiskt ansvar, förhävelse i storhetspsykos och allmän dumhet. Samt djup okunnighet i matematik.