Snabbisar. Blogg

28. jan, 2018
28. jan, 2018

Svineri!

Föroreningen av världshaven sker i allt snabbare och oroande takt. Enligt uppgift i radio söndagen den 28 januari 2018 ökar föroreningarna med 13 miljarder kubikmeter varje år. Värsta utaläppet är plast som inte bryts ned förrän på mycket lång tid. Det finns människor som är så dumma att när de kastar skiten i vattnet, ser det sjunka, tror de att det är borta.

22. nov, 2017

Ratko Mlacic fick livstid för Folkmorden i Srebrenica. 7000 unga män mördades. Han borde fått 7000 livstidsstraff om detta vore möjligt. Dödsdom? Sådant finns inte i ett ciliserat samhälle och värld. De finns i Mladcs värld. Låt oss inte hamna där. Det sägs att en del serber såg Mladic som en hjälte. Hur kan de? Ja, om man ersätter förstånd och sunt tänkande med hat och illvilja blir man sådan. Låt oss inte hamna i en sådan värld.Låt oss inte glömma Srebrenica, men män som Mladic bör falla i et mörker av glömska och i ett mörker hör han hemma.

20. aug, 2017

Regeringens miljöpolitik leder till prischock skriver Dagens Industri lördagen den 19 augusti. Vad har vi som bor i glesbygd för alternativ till bilen? Ge en tillfredsställande lösning på det! Har man inget bättre förslag än att ideligen höja skatten på bensin och diesel? Parollem lyder: "Hela Sverige skall leva"! Jojo! Ord utan innehåll! Det finns god statistik på utsläpp i världen av koldioxid CO2. Sveriges totala utsläpp av denna gas är 1,2 promille! (Se tabell över ländernas utsläpp nedan). I stället för att lägga ut 250 till 350 miljarder på utbyggnad av höghastighetståg på västra och södra stambanan som till största delen kommer storstäderna til del bör man bygga ut kommunikationerna i hela Sverige! Alla politiker såväl regering som opposition säger sig vilja värna hela landet Visa det!!! Med endast en del av 350 miljarder kommer man långt! Foto Olle Wik.

30. jul, 2017

Sverige är ett av de länder som släpper ut minst koldioxid (CO2) i värden. 1,6 promille av dettotala utsläppet gör Sverige till ett föredöme för övriga länder. Se tabell! Visst kan man få ner det mer, men det kommer att ske på bekostnad av framför allt glesbygden. Goda hus och övrigt boende i glesbygd blir sommarbostäder och bostadsköerna i städerna växer. Det är vad som sker med regeringens dåliga miljöpolitik. Detta boende kan endast upprätthållas genom ett beroende av bil. Bilden nedan visar en parodi på utbygnad av stambanorna. Förslaget är så korkat att liknelsen på bilden inte är obefogad. För min del kommer jag aldrig 2018 lägga min röst på ett parti som förordar vansinnet! Flera säger samma sak och jag gör vad jag kan för att påverka att detta förslag hamnar där det hör hemma; i papparskorgen.