7. jun, 2017

Text

Länk till film Stora Brunnsvik f.d LO skolan Brunnsvik. "This is Brunnsvik".

Brunnsvik i begynnelsen.

Länk till min film Erlandergården.

Bilden Pampiga Mårbacka som ligger cika en mil från Sunne. Selma Lagerlöf köpte tillbaka gården efter att den tidigare i hennes fars ägo sålts på exekutiv auktion. Selma Lagerlöf fick Nobelpris i litteratur 1909 för sina böcker främst "Jerusalem". I Sverige torde debutromanen "Gösta Berlings saga" Samt Nils Holgersson underbatra resa i Sverige" vara de mest kända. (Klassiskt: Äntligen stod prästen i predikstolen). Foto Olle Wik.

Förslag till höghastighetsjärnväg!

Enligt föga trovärdig källa föreligger ett förslag till ny järnväg som betecknas som höghastighet på Västra stambanan (Stockholm-Göteborg) Södra stambanan (Stockholm-Malmö). Storstadeliten gynnas av detta och vi som påstås bo i den levande landsbygden får endast ta del av politikernas befängda påhitt genom att betala kalaset. Järnvägen uppges dras från två håll och viss fundersamhet från blivande resenärer lär finnas vid mötet och hopsättningen av de två dragningar av räls. Vi från den levande landsbygden hoppas emellertid att allt går väl. Vad tror du själv? Studera bilden överst och klicka gärna på den så blir den större. Fiaskot kan däremot inte bli större. Nu till allvaret: Det parti som förspråkar århundrasets mest korkade idé kommar jag aldrig lägga min röst på och jag skall göra vad jag kan för att även få andra att göra detsamma. Partier som säger nej är Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Tveksamhet numera dessbättre från Socialdemokraterna. Vad Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger kvittar för de är redan borträknade för min del. Säger KD nej klarar de 4% spärren. Med en klackspark säger man att kostnaden blir mellan 250 0ch 350 miljarder (350000000000) Hoppas att alla nollarna kom med). Hur många politiska nollor som stödjer detta vanvett torde vara oklart. Pengarna skall man låna säger man.  Tidigare har regeringen fått beröm för god ekonomi, skall den raseras nu? Regeringens tidigare beräkningar lämnar i övrigt mycket att önska. Exempel tunneln genom Hallandsåsen blev 11 gånger dyrare än beräknat.

Överviktig?

Räkna ut ditt BMI!  Vikten genom längden gånger längden uttryckt i meter. Exempel vikt 85 kilo. Längd 1,75 meter 1,75 gånger 1,75 = 3,062. 85 dividerar du med 3,062 = 27,76. (Övervikt),

Gränser: Under 20 undervikt, 20,1-25,0 normal, 25,1-30,0 övervikt, över 30,1 fet. Läs mer om BMI!

PRO tappar medlemmar

I stället för att delta i Almödalsveckan vore det avsevärt bättre om PRO såg över den stora  medlemsminskningen som varit alltsedan 2010. Sedan detta år har antal pensionärer i Sverige ökat med 200000 och av dessa borde åtskilliga blivit medlemmar i PRO. Så är det inte. I stället har PRO förlorat 17000 eller 5 % av sin medlemskår under samma tid. Är det inget som berör ledningen? Är det bättre att slösa bort pengar i meningslösa jippon i Almedalen? Det är många som undrar det. (För större bilder klickar du på dem)!

PRO tappar medlemmar. Klicka!