30. jul, 2017

Bild

Möjligen ger denna bild inte fullrättvisa åt en helt befängd idé, men i obegriplighet skiljer den sig inte från det förslag som framlagts och betingar så mycket pengar att statens goda finanser hamnar på ett sluttande plan. Sveriges järnvägar behöver rustas upp, men bygger man denna höghastighetsjärnväg torde de andra förfalla i brist på pengar. Vädjan till politiker; tänk före, efter är det för sent! Läs text nedan!