20. aug, 2017

Vad har glesbygden för alternativ till bilen?

Regeringens miljöpolitik leder till prischock skriver Dagens Industri lördagen den 19 augusti. Vad har vi som bor i glesbygd för alternativ till bilen? Ge en tillfredsställande lösning på det! Har man inget bättre förslag än att ideligen höja skatten på bensin och diesel? Parollem lyder: "Hela Sverige skall leva"! Jojo! Ord utan innehåll! Det finns god statistik på utsläpp i världen av koldioxid CO2. Sveriges totala utsläpp av denna gas är 1,2 promille! (Se tabell över ländernas utsläpp nedan). I stället för att lägga ut 250 till 350 miljarder på utbyggnad av höghastighetståg på västra och södra stambanan som till största delen kommer storstäderna til del bör man bygga ut kommunikationerna i hela Sverige! Alla politiker såväl regering som opposition säger sig vilja värna hela landet Visa det!!! Med endast en del av 350 miljarder kommer man långt! Foto Olle Wik.