22. nov, 2017

Straff för en folkmördare.

Ratko Mlacic fick livstid för Folkmorden i Srebrenica. 7000 unga män mördades. Han borde fått 7000 livstidsstraff om detta vore möjligt. Dödsdom? Sådant finns inte i ett ciliserat samhälle och värld. De finns i Mladcs värld. Låt oss inte hamna där. Det sägs att en del serber såg Mladic som en hjälte. Hur kan de? Ja, om man ersätter förstånd och sunt tänkande med hat och illvilja blir man sådan. Låt oss inte hamna i en sådan värld.Låt oss inte glömma Srebrenica, men män som Mladic bör falla i et mörker av glömska och i ett mörker hör han hemma.