28. jan, 2018

Text

Svineri!

Föroreningen av världshaven sker i allt snabbare och oroande takt. Enligt uppgift i radio söndagen den 28 januari 2018 ökar föroreningarna med 13 miljarder kubikmeter varje år. Värsta utaläppet är plast som inte bryts ned förrän på mycket lång tid. Det finns människor som är så dumma att när de kastar skiten i vattnet, ser det sjunka, tror de att det är borta.