Köket krävde stora ändringar helt ny inredning, ny väggbekladnad på väggar och tak, ny stavparkett på golvet.