Inte korrekt PRO!

6. apr, 2018

Så kan man inte göra PRO!

Onsdagen den 18 oktober 2017 kunde man på första sidan och i en bred upplaga i Aftonbladet läsa: "Så bluffade pensionärsföreningen PRO till sig statliga bidrag". Vad var det som hände? PRO har själva försökt att förklara bort och tvätta felangivna siffror om sitt medlemsantal som har pågått i många år.

Jag har varit medlem i PRO sedan 2001 och innehaft ett antal förtroendeuppdrag bland annat ordförande i en förening i 12 år, didtriktsstyrelsen i 11 år, Kommunens Pensionärsråd (KPR) i 13 år med mera. Mitt förtroende till PRO har varit orubbligt, men det som hänt och som publicerades i Aftonbladet enligt ovan har fått mitt förtroende att vackla.

Varför lägger jag mig i detta? Varför accepterar jag inte de förklaringar som skett? Orsaken är att mitt och många fler PRO medlemmars medlemskap av PRO:s ledning använts på ett felaktigt sätt och som PRO efter Aftonbladets avslöjande försöker prata bort, men felet är så graverande att någon annan tolkning än avsiktligt kan jag inte förmå mig att tro på. Så här ligger det till och nu pratar jag i mitt eget ego:

Som medlem i PRO kan man naturligtvis ha flera uppdrag, du kan även tillhöra flera föreningar. När PRO lämnar in ansökan om bidrag till exempelvis en myndighet i detta fall Socialstyrelsen beräknas storleken på bidraget till antalet medlemmar som PRO har. Ju fler medlemmar ju mer pengar. I mitt fall var jag med i inte mindre än sju föreningar. Detta innebar att PRO inte räknade mig som en medlem vilket naturligtvis var det riktiga utan man räknade mig som sju medlemmar och detta låg således som underlag för bidrag. Enligt bekräftade uppgifter har PRO lämnat in sådana här uppgifter på cirka 30 till 40000 medlemmar.30 till 40000 medlemmar som inte finns, men som man fått pengar för.

Man har i sin förklaring påstått att det var antal uppdrag som medlemmarna innehade och inte själva medlemsantalet. Enligt PRO:s ledning gör man gällande att det var detta som skulle räknas.Nonsen och dålig bortförklaring.I Socialstyrelstyrelsen direktiv för bidrag är reglerna solklara och kan inte missuppfattas.

Någon anmälan om bedrägeri som Aftonbladet antytt har det som väl är inte blivit, men skandalen är illa nog och den blir inte bättre av obegåvade bortförklaringar från ledningens sida.

Nu kräver Socialstyrelsen att1,5 miljoner skall lämnas tillbaka och sker inget mer skall PRO vara mycket tacksamma. Mitt förtoende för PRO är allvarligt rubbat och blir inte bättre av dåliga bortförklarngar. Att gå så långt som att lämna PRO gör jag emellertid inte, men som en rättskaffens medlem och respekt för det rätta kommer jag ständigt ha ögon och öron öppna, i alla fall så länge dessa kroppsliga organ fungerar som de skall på mig.

Med all respekt för vårt lands lagar och i alla fall för närvarande bristande respekt för PRO:s ledning

Olle Wik medlem PRO Tanum.

Foto Olle Wik

6. apr, 2018

Gyssinge herrgård i Gästrikland är PRO:s folkhögskola och centrum för dess utbildning. Men mycket kostar pengar och ibland slinter Fototanken åt fel håll.Foto Olle Wik.