Saltsjöbadsavtalet blir lag.

6. jun, 2018
6. jun, 2018
6. jun, 2018

Den 20 december 1930 träffade parterna på arbetsmarknaden en unik överenskommelse, vars syfte var att begränsa konflikter på arbetsmarknaden.

Uppgörelsen innebar att parterna på arbetsmarknaden reglerar rätten till konflikter, genom att sluta kollektivavtal. De som undertecknat och godkänt detta äger ingen rätt stt vidta konflikter under avtalets löptid. Först när detta löpt ut och avtalslöst tillstånd råder får konflikter vidtas.

Det är i Sverige sällsynt att brott mot kollektivsvtalet genom konflikter som ger höga sksdestånd dels för att parterna insett att konflikter är en dålig lösning på en tvist.

I Göteborgs hamn har under lång rid konflikter utbrutit dels genom att Hamnarbetarförbundet utlöst ett flertal strejker och motparten svarat med lockout Nu har hamnen drabbats av stora ekonomiska förluster.

Hamnarbetarförbundet har erbjudits att teckna på det avtal som slutits mellan hamnen och Transportarbetarförbundet, men vägrat. Mycket tyder även på att Hamnarbetarförbundet är ovilliga att teckna ett avtal då de inte vill bli bundna av den fredsplikt som avtalet innebär.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tillsatte hösten 2017 en utredning som skulle se över problemet och komma med förslag till lösning. Förslaget som kom till parternas kännedom innebar punkter som inte accepterades.

På initiativ av LO genomgick övriga huvudorganisationer förutom LO ävenTCO och SACO en överläggning med motparten Svensk Näringsliv och kom framt till en lösning innebärande i stort att Saltsjöbadsavtalet görs om till lag.

Ylva Johansson har läst igenom detta förslag och accepterar att det blir lag. Om det blir riksdagens beslut innebär det således att part som utför en olovlig stridåtgärd blir lagbrytare och kommeratt att straffas enligt svensk lag där man har att räkna med mycket höga skadestånd och böter.

Förslaget har ännu inte offentligjorts men om intresse finns går det att läsa det gamla Saltsjöbadsavtalet som alltså ligger till grund för ett avtal som blir lag.

6. jun, 2018

Genom konflikter i Göteborgs hamn harcdet unika inträffat att en överenskommelse träffad föe 80 år sedan blir lag.