23. mar, 2020

Text

Slaget vid Little Big Horn 1876 är en belysande del av Indiankrigen under 1800 talet. Urinvånarna som kallas indiander leddes av hövdingarna Sitting Bul,l Cracy Horse och Gall Soldaterna leddes av general Custer, som med sina soldater led ett av indiankrigens största nederlag.