PRO:s vackra folkhögskola i Gysinge Sandvikens kommun Gästrikland. Här får man lära sig mycket, men nu borde man
ägna sig åt att räkna rätt
Text och foto <olle Wik

PRO:s ordförande Christina Tallberg svarar.

Vad som i dag den 18 oktober 2017 tas upp i Aftonbladet har jag under en tid haft aningar om, men inte fått det bekräftat, men det klarnade genon en rundskrivning av förbundsekreterare Johanna Hållén i vilken hon skriver att PRO kommer att räkna sitt medlemsantal på ett annorlunda sätt.

Jag harkontaktat PRO:s ordförande Cheistina Tallberg för en förklaring angående det redovisningssystem som PRO använder. Förklaring erhölls onsdagen den 18 oktober efter att samma dag varit föremål för uppmärksamhet i Aftonbladet.

Jag finner svaret acceptabelt och tackar Christina för ett klargörande.PRO är en seriös organisation sominte får befläckas med tvivelaktiga metoder. Såvitt jag kan utröna har en felaktig redovisning skett genom ett oavsiktligt misstag och sådana kan vi alla göra.

Länk till Christina Tallbergs redogörelse.