Snabbisar. Blogg

24. maj, 2017

Hälsningar från Kornsjöarna! 2 videoklipp.

Film 1.

Film 2.

Klicka på film 1, därefter skall om allt fungerar flera av mina filmer komma med automatik.

De tre Kornsjöarna är ett sjösystem i östra Bohuslän, Dalsland och Norge. De har samband emellan med "Grubberödsälven". Mellan Norra Kornsjön och mellan Kornsjön är det farbart, men till Södra Kornsjön finns forsar och även ett litet kraftverk. Södra Kornsjön sträcker sig i tre kommuner; Tanum. Dals-Ed och Munkedal. Södra och Norra Kornsjöarna är ungefär lika stora med en längd av cirka 7-8 kilometer. Mellankornsjön är betydligt mindre. Bild och filmer Olle Wik.

 

Hamnarbetarförbundet orsakar inskränkningar i "Den svenska modellen"!

Det utbrytarna i Hamnarbetarförbundet nu är på väg att åsamka den svenska fackföreningsrörelsen har inte skett sedan "Den svenska modellens" tillkomst genom Saltsjöbadsavtalet 1938. I denna uppgörelse ingår att parterna på arbetsmarknaden utan politisk inblandning själva sköter kollektivavtalen d.v.s. de uppgörelser som genom förhandlingar parterna emellan kommer till stånd. I detta inkluderas även konflikträtten.

Nu aviserar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inskränkningar främst i konflikträtten, vilken i sin helhet hittills skötts av parterna på arbetsmarknaden. Orsaken är att Hamnarbetarförbundets ideliga konflikter och strejker i storhamnen Göteborg gått så långt att flera storkunder överväger att lämna Götaborgs hamn och få sina produkter in och utskeppade från andra hamnar. I Containerhamnen exempelvis uppges att kapaciteten sjunkit med 60%. Åtgärden att politiker på detta sätt blandar sig i avtal och konflikter är unikt och olyckligt, men i detta fall dessvärre befogad.

Hamnarbetarförbundet har krävt ett eget avtal vilket avvisats. Det finns redan ett sådant undertecknat av LO förbundet Transport. Två konkurerande avtal för samma yrkesgrupp förutsåg parterna 1938 skulle innebära problem. Men frågar man sig gäller inte fredsplikt under pågående avtalsperiod? Jovisst så är det, men Hamnarbetarförbundet har som påpekats inget eget avtal och vägrar skriva under det Transport har tecknat. Därmed anser de att de inte är bundna av fredsplikt. Denna uppfattning har de drivit i absurdum, vilket således är orsaken till abetsmarknadsministerns åtgärd innebärande översyn av strejkrätten, inte minst efter påtryckningar från arbetsgivaren APM Terminal.

Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér uppger att han är förvånad över att regeringen ingriper. Det borde han inte vara. Ett fackförbund som tidigare pösigt omtalat att "vi kan stoppa hela Sverige" kan knappast förvänta sig en klapp på ryggen av regeringen. Det borde även Hamnarbetarförbundet inse. Regeringens åtgärd att se över konflikträtten är förståelig men djupt beklaglig. Hamnarbetarförbundets oförmåga att sköta ett normalt och förnuftigt uppträdande på arbetsmarknaden får nu konsekvenser som drabbar hela den svenska fackföreningsrörelsen. Det är beklagligt. Se bild på Conteinerhamnen längst ned! Klicka på bild för större! 

Är pengar viktigare än barn och gamlas hälsa för kommunerna.

Flera tidningar rapporterar att kommunerna vid bespisning av mat i skolor och äldreboenden serverar importerat kött. Motiveringen är att detta kött är billigare. Men det är också farligare genom den i många fall dåliga djurhållningen som förekommer med mängder av antibiotika i preventiv syfte för att hålla djuren friska. När sedan människor äter detta kött är risken stor att de får så mycket antibiotika i sig att bakterier blir resistenta, och följden blir att botemedel vid infektioner blir verkningslöst. Penicilin får ingen effekt. Detta utsätts barn och gamla för genom kommuners snålhet. Det är upprörande! Tidningen Svenska Dagbladet uppger att mer än 30000 människor kanske hundratusentals i Europa avlider varje på grund av resistens mot antibiotika. Studera bilden här bredvid som avslöjar antibiotikaanvändningen. Norge, Island Nya Zeland och Sverige är de länder där antibiotika används endast som botemedel och ej förebyggande. Att få tag i kött från Norge och Island torde vara svårt, men svenkt kött finns överallt. Handla svenskt för din egen hälsas skull, för att ge svenska bönders strävan att hålla god djurhållning belöning och sist men inte minst att hålla öppna landskap. Klicka på bild för större! Klicka här för att komma till Sveriges konsumenter. Klicka sedan på "säker kött"!"

Ett veritabelt kakafoni!

Söndagen den 15 maj var det partiledardebatt i TV. Behållningen var dessvärre inte vad som framkom från politikerna. Mycket viktiga debattämnen fanns att diskutera, men sättet på vilket det skedde var den tråkiga behållningen. Debatten kan sammanfattas i ett enda ord: Odisciplinerat! Man pratade i mun på varandra, man avbröt pågående talare, man fick inte ordet; man tog det. Enda sättet för att dessa debatter inte helt skall spåra ord är att införa tidsbegränsning för varje deltagare, när denna tid gått ut får man tiga. Så gjorde man förr och det var bra. Se även till att debattledarna kan leda debatten, det kunde inte de två som tjänstgjorde. I en debatt som denna måste debattledarna vara auktoritära, tilldela ordet och se till att ingen tar det som inte fått det tilldelat.

Bilden: en härlig sommarbild från Siljan, utan politik och ett förberedande för nästa års val.

 

Två dåliga kandidater.

Hillevi Clinton säger: "Ryssland och FBI kostade mig segern. Det fanns en till; Hilevi Clinton. Hade en mindre belastad kandidat ställt upp hade vi sluppit problemet Donald Trump.

Hamnarbetarförbundet; ett hot mot den svenska modellen!

Hamnarbetarförbundet bildades på sextiotalet genom en konfrontation mot ett demokratiskt beslut i LO anslutna Transportarbetareförbundet. Dess metoder är i ett demokratiskt land som Sverige obegripligt. Parollen tycks vara: "Ställ vilka orimliga krav som helst får vi inte som vi vill strejkar vi"! Mer av deras hot:" Vi kan stanna hela Sverige". Har de då dåliga vilkor? Har de låga löner? Snittlönen ligger på 49900 kronor i månaden och arbetstiden ligger i snitt på 30 timmar i veckan enligt Dagens Arena.  

Det obegripliga!

Genom det s.k. "Jobbskatteavdraget" sänktes skatten för de som arbetar. Pensionärer,sjukskrivna och arbetslösa fick inte denna skattesänkning. Pensionärerna har rasat mot detta inte minst pensionärsföreningarna, men man glömmer en än mer viktig felaktighet.

Prisbasbekoppet är för år 2017 är 45700 kronor. Inkomstbasbekoppet är 61500 kronor. För de som tjänar mer än 8,07 gånger inkomstbasbeloppet; således 496305/år dras pensionsinbetalning även på överskjutande lön som är 16% till inkomstpensionen och ytterligare 2,5% till premiepensionen men detta belopp går inte till Pensionsmyndigheten utan till statskassan. Självfallet borde även dessa pengar tillfalla Pensionsmyndigheten, men så är det alltså inte och här är det frågan om flera miljarder. Pengar som tveklöst skulle garantera att den förhatliga "Bromsen" uteblir. On detta är det tyst! Varför? Företrädare för PRO har omtalat att man vid flera tillfällen påtalat detta till politiker, inte minst regeringen, Men " det händer inget". jag undrar om man har klart för sig konsekvenserna av denna felaktighet. I handling verkar man i alla fall inte ha förstått det.

Stylad!

Tidningen Bohusläningen skriver den 4 maj: "Pia Sundhage stylad med ny frisyr i Uddevalla". Dagen efter står det att läsa i samma tidning: "Missnöjd med frisyren, slog sönder salong". För ordningens skull vill jag meddela att samband saknas.

Donald Trump svänger ständigt i uppfattning!

"Från att ha varit djävulen själv är han nu en smart kille som det skulle vare en ära ett träffa." Vem säger så? Och vem hadlar det om? Svaret är president Trumps omdöme om Nordkoreas diktator Kim Jung-Un. Man ryser!

8. maj, 2017

Containerhamnen i Göteborg som enligt uppgift minskat från 10000 containrar till 4000 containrar/vecka genom Hamnarbetarförbundets konflikter. Nu riskerar hela den svenska fackföreningsrörelser få inskränkta befogenheter genom Hamnarbetarförbundets oförmåga att hantera konflikter.