C politik

14. dec, 2018

Mycket gick fel När Annie Lööv bestämde sig för att vända den borgerliga alliansen ryggen, ta kontakt med statsminister Stefan Löfven och försöka gå i allians med Socialdemokraterna.

 

Emellertid hade Annie trott att Stefan var lika angelägen som hon om sällskapet varför hon ställde krav på Socialdemokraterna som var så långt gågna att Löfven sade blankt nej.

 

Du kan klicka på länken och läsa vad Annie fick och vad hon begärde. Enligt mitt förmenande gick Löfven med på alldeles för mycket men det var ändå inte nog. Därmed var en synnerligen ohelig politisk otänkbar allians borta. Tack för det!


I dag den 14 december har Löfven för andra gången fått nej av Riksdagen.

 

 

Nästa steg äratt talmannen föreslår att Ulf Christersson blir statsminister, får stöd av en majoritet och en regering bildas. Hur den kommer att se ut avstår jag klokt nog att spekulra i.

14. dec, 2018