15. nov, 2018

Text

Vad är pensionärsskatt?

Pensinärsskatt är ingen särskild skatt som lagts på pensionärer. Den uppkom på följande vis: Den förra borgerliga regeringen införde något de kallade "jobbskatteavdrag" Detta avdrag på skatten fick endast de som förvärvsarbetade, således inte de som var arbetslösa, sjukskrivna eller pensionärer. 

Den skillnad som uppkom genom skattesänkningen till förvärvsarbetande och som således inte pensionärer fick kallas lite felaktigt pensionärsskatt.

Vill du veta hur pensionerna räknas ut kan du gå in på menyn i denna sida och klicka på "Pensionerna".