18. jan, 2017

Bild

Sveriges riksdagshus är beläget på Helgeandsholmen i centrala Stockholm. I detta inlägg kan du lätt ta fram allt av intresse, såsom partier, alla riksdagsledamöter med foto och fakta, partierna och dess mandat, beslut, debatter webb TV. En fantastisk upplevelse och information som www.ogw516.se bjuder på.

18. jan, 2017

Länk

18. jan, 2017

Text

På denna sida kan du få bilder och namn på de olika partierna, hur många mandat de har, namn och bilder på alla 349 ledamöter. Det finns även ett bokstavsregister så att du snabbt kan få fram den ledamot du önskar. Detta är ett av många informativa uppgifter som ogw516.se bjuder på. Vidare Utskott, EU nämnd, debatter och beslut, dokument och lagar, så funkar riksdagen, Webb TV. Ta alltid för vana att se information, kritik, snabbvitsar, geografiska pärlor m.m. Bilden är Krushagen, plats för ogw516.se. Denna sida ändras endast vid behov samt nytt val i riksdagen. Klicka på bild för större!

Länk till riksdagen, partier och dess mandat,alla ledamöter.

Jussi Björling sjunger Sveriges nationalsång.